Oświadczenie o statusie cudzoziemca

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest złożenie oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeszcze do niedawna stanowiło to ogromne utrudnienie, ponieważ mimo wykorzystywania systemu S24 wymagało to osobnego, papierowego dokumentu. Sprawiało to, że założenie spółki zapowiadane na 24 godziny zazwyczaj przeciągało się do 7, a nawet 10 dni.
Od grudnia 2018 roku wszelkie dodatkowe oświadczenia w tym dokumenty dotyczące adresów oraz oświadczenie o statusie cudzoziemca można składać elektronicznie, opatrując je podpisem EPUAP.

Zakładając spółkę drogą elektroniczną prócz oświadczenia o statusie cudzoziemca konieczne jest dołączenie również następujących dokumentów zewnętrznych:
- oświadczenia o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentacji spółki (likwidatora lub prokurenta),
- listy adresów do doręczeń osób, które reprezentują spółkę,
- listy adresów do doręczeń członków Zarządu lub osób uprawnionych do powołania Zarządu.