Osobowość prawna, a podmiotowość prawna

Niektóre spółki zalicza się do osób prawnych. Są to spółki z o.o. oraz akcyjne. Natomiast inne traktowane są jako osoby fizyczne. Do tych spółek zalicza się pozostałe spółki handlowe i cywilne. Pomimo, że nie posiadają one osobowości prawnej, prawo przyznaje im podmiotowość prawną czyli możliwość bycia stroną w stosunkach cywilnoprawnych. Warto również wiedzieć, że podmiotowość prawną przyznaje się również niektórym jednostką organizacyjnym, jak Skarbowi Państwa.

Posiadanie podmiotowości w przypadku organizacji i osób fizycznych stwierdza posiadanie zdolności prawnej i zdolności do czynności cywilnoprawnych.

Wspomniana zdolność prawna przysługuje każdemu człowiekowi od czasu narodzin do śmierci. Dotyczy ona możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych.

Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność jednostki do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych, czyli np. przyjmowania i składania oświadczeń woli.

Osobowość prawna jaką posiadają spółki kapitałowe jest odpowiednikiem podmiotowości prawnej, ponieważ oznacza ona zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych.