Opłacanie składek ZUS

Opłacanie składek ZUS jest uciążliwym comiesięcznym obowiązkiem przedsiębiorców. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem do opłacania następujących składek ZUS:
- ubezpieczenie emerytalne,
- ubezpieczenie rentalne,
- ubezpieczenie chorobowe,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- ubezpieczenie wypadkowe,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - opłacany jedynie za pracowników.

Opłacanie składek ZUS odbywa się z reguły w 3 terminach:
- do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze,
- do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie,
- do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali podatnicy.
Do tych terminów opłacone składki muszą zostać zaksięgowane na koncie ZUS-u. Jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.