Odpowiedzialność za zawyżenie aportów w spółce z o.o.

Jak wiadomo minimalny kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 złotych. Musi on zostać pokryty przez wspólników spółki jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki.

Wspólnicy mogą wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w formie pieniężnej lub aportu (ruchomości i nieruchomości). W umowie spółki określana jest wartość wniesionego aportu poprzez podanie liczby oraz wartości nominalnej.

Zdarza się, że wartość części aportu została zawyżona. W przepisach określone jest, że odpowiedzialność za zawyżenie aportów w spółce z o.o. ponosi wspólnik, który wniósł dany aport oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o zawyżeniu wartości aportu zgłosili spółkę do rejestru. Są oni zobowiązani do wyrównania brakującej wartości solidarnie.

Jeśli wspólnik lub członek zarządu nie ureguluje należności, spółka może skierować sprawę do sądu.