Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Split payment funkcjonuje w polskich przepisach już od lipca 2018 r., jednak dnia 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy split payment dla faktur o wartości 15 000 złotych.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że podatek VAT należny z faktury wykazującej podatek VAT trafia na specjalne konto bankowe sprzedawcy. Ze zgromadzonych tam środków przedsiębiorca może korzystać w ograniczonym zakresie.

W rezultacie płatność za towar lub usługę przedsiębiorca dokonuje na dwa rachunki bankowe: kwotę netto z faktury na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a podatek VAT na specjalny rachunek VAT kontrahenta. Taki rachunek jest tworzony przez bank automatycznie jako dodatkowe konto do każdego rachunku rozliczeniowego.

Obowiązek split payment dotyczy m.in. węgla, biżuterii i jej części oraz pozostałych wyrobów jubilerskich i ich części, ze złota i srebra lub platerowanych metalem szlachetnym, odpadów, brykiet i podobnych paliw stałych z węgla kamiennego i węgla brunatnego, robót budowlanych, sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz motocykli.