Niższa stawka CIT- dla kogo?

Podatek CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Podatnikami podatku CIT są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, a także mogą nimi być podmioty nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną.

Jeszcze do niedawna wszystkich płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązywała jedna stawka podatku w wysokości 19%. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa zmieniająca wysokość stawki podatku dla małych podatników oraz dla nowych firm. Stawka podatku została zmniejszona do 15%. Zmiany mają na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego w Polsce oraz wspieranie rozwoju małych firm.

Za małych podatników uznawane są przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągają przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln.