Niższa stawka CIT- dla kogo?

Podatek CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, jest podatkiem bezpośrednio obciążającym dochody przedsiębiorstwa. Podatnikami podatku CIT są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, a także mogą nimi być podmioty nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną.

Jeszcze do niedawna wszystkich płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązywała jedna stawka podatku, w wysokości 19%. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa zmieniająca wysokość stawki podatku dla małych podatników oraz dla nowych firm. Stawka podatku została zmniejszona do 15%. Nie była to jednak jednorazowa zmiana, ponieważ już z początkiem stycznia 2019 roku stawkę podatku CIT dla małych podatników obniżono po raz drugi, tym razem na 9%.
Zmiany te mają na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego w Polsce oraz wspieranie rozwoju małych i dopiero rozpoczynających działalność firm.

Za małych podatników uznawane są przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nieprzekraczające danego limitu.
Dotychczas limit ten wynosił równowartość w złotych, kwoty 1,2 mln euro, natomiast od 1 stycznia 2020 r. podniesiono go do 2 mln euro.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: