Kodeks cywilny

Kodeks cywilny to polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, określa on podstawowe normy z zakresu prawa cywilnego. Kodeks cywilny jest zbiorem regulacji określających stosunki cywilno-prawne pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Kodeks ten reguluje działalność m.in spółki cywilnej.

Polski kodeks cywilny składa się z czterech ksiąg:

  • księga pierwsza - część ogólna dotycząca m.in osób fizycznych, osób prawnych i czynności prawnych np. zawierania umów,
  • księga druga - własność i inne prawa rzeczowe - w nim przepisy dotyczące m.in nabywania i utraty oraz ochrony własności oraz przepisy o współwłasności,
  • księga trzecia - zobowiązania - najobszerniejsza z ksiąg, przepisy dotyczą m.in zobowiązań, darowizn, bezpodstawnego wzbogacenia się, wierzycieli i dłużników oraz spółki,
  • księga czwarta - spadki - przepisy dotyczące dziedziczenia, testamentu, spadkobiercach, zachowku.
  • W księgach wydzielone są tytuły, które składają się z działów, rozdziałów i oddziałów.