Jak skonstruować nazwę firmy?

Każda działalność gospodarcza podczas wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podać musi nowo utworzoną nazwę, pod którą będzie widniała.
Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, pod którą występuje w obrocie gospodarczym. Jedynymi wymaganiami, jakie stawiane są podczas rejestracji to aby nie wprowadzała w błąd. Nazwa działalności gospodarczej powinna także odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę na tym samym rynku. Do nazwy wybranej przez wspólników dodane powinno zostać określenie formy prawnej spółki np. “spółka z o.o.”. Ustawodawca zezwala, aby elementem firmy było nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej. Takie rozwiązanie możliwe jest dlatego, że ukazuje związek takiej osoby z działalnością przedsiębiorcy. W przypadku przekształcenia, zmiana nie obejmuje jedynie modyfikacji dodatkowego oznaczenia, ale także zobowiązuje firmę do używania starej nazwy obok nowej przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Powyższa reguła dotyczy przypadków, gdy zmianie ulega nie tylko obligatoryjny dodatek wskazujący na typ spółki, ale także trzon firmy.