Firma spółki z o.o.

Nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej nazywaną jej „firmą” należy wybrać już na etapie sporządzania jej aktu założycielskiego (umowy).

Obowiązkowym elementem nazwy każdej firmy zarejestrowanej w tej formie prawnej jest adnotacja „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jej skrót „spółka z o.o.”. Może ona mieć związek z przedmiotem działalności, siedzibą, nazwiskiem osoby fizycznej, które na przykład jest prezesem - nie ma zbyt wielu ograniczeń.

W nazwie spółki z o.o. nie można używać takich słów jak na przykład:

- bank, kasa – jeśli firma będzie prowadziła działalność związaną z finansami,
-” organizacja odzysku”
- „towarzystwo ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji”

W czasie wyboru nazwy spółki należy mieć na uwadze to aby:

- wyróżniała się i pozwalała odróżnić daną firmę od innych prowadzącyh działalność na tym samym rynku,
- nie wprowadzała w błąd, w szczególności co do przedmiotu działalności, miejsca jej prowadzenia czy osoby przedsiębiorcy.