Elektroniczna umowa spółki z o.o. zawarta przez pełnomocnika

Rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można znacząco skrócić dzięki skorzystaniu z platformy rejestracyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki danej aplikacji wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednie formularze, po tych czynnościach program samodzielnie opracowuje umowę i niezbędne wnioski, a następnie przesyła je do odpowiednich urzędów.
Wiele osób pyta mnie jednak, o to czy proces rejestracji w systemie S24 można przeprowadzić przy pomocy pełnomocnika.
Cóż, kodeks spółek handlowych nie zabrania takich czynności.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania tego typu podmiotów (paragraf 9) mówi, iż:

Osoba działająca imieniem innej osoby zobowiązana jest wskazać podstawę swojego umocowania, którą może być:
-działanie w charakterze reprezentanta osoby prawnej,
-działanie jako pełnomocnik,
-działanie jako przedstawiciel ustawowy.

Problem tkwi jedynie w tym, że system S24 nakazuje zatwierdzenie informacji, iż rejestracja przeprowadzana jest “w imieniu własnym”. Nie ma opcji “w imieniu cudzym”.

Więcej informacji o spółkach