Darowizna dla firmy

Otrzymanie darowizny to dla firmy duża korzyść, ale i obowiązek podatkowy. Darowizny zazwyczaj przekazywane są w trakcie roku podatkowego oraz odliczane są dopiero w zeznaniu rocznym, po spełnieniu określonych warunków i z zastosowaniem ustalonych limitów odliczeń. W obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami podstawową rolę odgrywa sprzedaż towarów. Co w przypadkach, gdy takim produktem jest właśnie darowizna?

Darowizna to forma umowy, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Darczyńcą z reguły jest osoba fizyczna lub prawna.

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorcy dokonują darowizny z możliwością zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów. Darowizna może jednak zmniejszyć zobowiązanie na rzecz US za pomocą ulg i odliczeń.

Nie wszystkie darowizny traktowane są jako ulgi podatkowe. Wśród uwzględnianych w zeznaniu są te na rzecz organizacji pożytku publicznego i przekazywane na działalność charytatywną, ochronę zdrowia, działalność na rzecz ochrony praw dziecka, pomoc społeczną lub na rzecz osób z niepełnosprawnością.