Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany jest narzędziem, które pozwala przedsiębiorcy na załatwienie większości spraw urzędowych, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, online. Dzięki profilowi zaufanemu przedsiębiorca ma możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w Internecie i podpisania elektronicznych dokumentów za pomocą podpisu zaufanego.

Przedsiębiorca może założyć profil zaufany przez Internet - wniosek o założenie profilu zaufanego przedsiębiorca wysyła automatycznie przez Internet na stronie profilu zaufanego lub stronie ePUAP, gdy rejestruje konto. Tak założony profil należy następnie potwierdzić. Do niedawna potwierdzenie profilu zaufanego było możliwe jedynie osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym lub przez Internet, jeżeli przedsiębiorca posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny. Obecnie założony profil zaufany można potwierdzić również online za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, przy czym można go przedłużyć. Zarówno założenie, jak i przedłużenie profilu jest bezpłatne, dlatego stanowi alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego, którym również można posługiwać się w Internecie do potwierdzenia swojej tożsamości.