Blogi

Jak dzielić zysk w spółce?

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kwestia podziału zysku wygląda tak, że jest on dzielony w zależności od tego, jaką ilość udziałów posiada dany wspólnik. Należy jednak mieć na uwadze to, że sytuacja ta dotyczy spółek, w których występujące udziały mają jednakową wartość nominalną.

Formy zakładania działalności. Co warto wiedzieć?

Polska daje wiele możliwości prowadzenia działalności. Wybór formy organizacyjno – prawnej jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji jaką musi podjąć przedsiębiorca. Obowiązujący system pozwala na wybór działalności w dość szerokim gronie.
Zakładanie firmy staje się coraz bardziej popularne. W końcu gwarantuje samodzielność, elastyczne godziny pracy, bezpieczeństwo, stabilizację – krótko mówiąc jest w stanie zapewnić to, czego oczekujemy od pracy idealnej.

Brak obowiązku rejestracji małej firmy

Działalność nierejestrowana bardzo często nazywana jest również działalnością na próbę. Jeszcze do niedawna taka forma działalności nie była legalna. Możliwość taka została ustanowiona 30 kwietnia bieżącego roku, jednak tylko w niektórych przypadkach.

Aby móc poprowadzić działalność nierejestrowaną konieczne jest spełnienie następujących warunków.

1. Przedsiębiorca musi działać jako osoba fizyczna, a jej przychody nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku będzie to zatem kwota nie większa niż 1050 zł).

Zalety przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę

Aby przekształcić podmiot w spółkę, należy przede wszystkim sporządzić plan przekształcenia i dopełnić wymaganych formalności.
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową posiada kilka zalet, których nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość.
Warto wymienić najistotniejsze z nich.
Po pierwsze kontynuacja praw i obowiązków z poprzedniego przedsiębiorstwa, nowa spółka wchodzi we wszystkie jej dotychczasowe umowy i kontrakty. Nie ma potrzeby sporządzania nowych umów, spisywania aneksów i dopełniania innych formalności.

Spółka, a jej rachunek bankowy

Rachunek bankowy to nic innego jak rachunek prowadzony przez wybrany bank na podstawie umowy podpisanej między wspomnianym już bankiem, a posiadaczem rachunku. Właściciel konta bankowego ma pełne prawo do tego, aby dysponować środkami pieniężnymi dostępnymi na danym koncie.

Umowę tą należy zawrzeć na piśmie na czas określony, bądź nieokreślony, co zależy od indywidualnych ustaleń. Zasady dotyczące zawierania umowy o założenie i prowadzenie konta bankowego zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz określone przez obowiązujące prawo bankowe.

Obowiązki wspólnika w spółce

Będąc wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością warto zdać sobie sprawę, iż prócz szeregu praw posiadamy także obowiązki, z których musimy się wywiązać. Obowiązki te wynikają z kodeksu spółek handlowych oraz umowy danej jednostki.

Najważniejszymi z nich są:

1. Obowiązek wniesienia wkładów - wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego do podstawowy obowiązek wszystkich wspólników. Co ważne, zaświadczenie o dopełnieniu tego obowiązku zarząd musi dołączyć do wniosku o rejestrację do KRS.

Strony