Blogi

Wspólnicy w spółce z o.o.

Wspólnikiem w spółce z o.o. może zostać: osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakterystyczne jest, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. To oznacza, że osobisty majątek wspólników jest bezpieczny, nawet jeśli spółka generuje straty lub ma jakieś długi.

Rola akcjonariusza spółki wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Celem przekształcenia jest zmiana dotychczas prowadzonej formy prawnej działalności gospodarczej. W tym przypadku spółkę jawną przekształcamy w spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o.
Mowa tutaj o całkowitej zmianie wraz z prawami oraz obowiązkami, które obowiązują w spółce jawnej, a nie obowiązywały w spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej stają się zaś wspólnikami spółki z o.o.

Założenie spółki z o.o. u notariusza

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć za pomocą systemu s24 oraz tradycyjnie u notariusza. Mogłoby się wydawać iż zarejestrowanie spółki przez Internet jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala założyć spółkę już w zaledwie 24 godziny. Ponadto wszelkie formalności możemy wykonać z naszego ulubionego fotela. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu.
Tymczasem wbrew pozorom lepsze dla naszej działalności może okazać się założenie spółki z o.o. u notariusza.

Wypłata dywidendy wspólnikowi

Aby spółka mogła wypłacić dywidendę wspólnikom konieczne jest wypracowanie przez nią zysku. Kolejno na Zgromadzeniu Wspólników należy podjąć uchwałę o jego podziale.
Uchwała dotycząca przeznaczenia zysku jest niezbędna, gdyż zysk może być przeznaczony nie tylko na wypłacanie dywidendy, ale także na kapitał zakładowy bądź kapitał rezerwowy spółki.

Pełnomocnik w spółce z o.o.

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często nasuwa się pytanie czy możemy upoważnić osobę trzecią niebędącą członkiem Zarządu do podejmowania niektórych czynności.

Organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zarząd mogący składać się z jednego lub większej ilości osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego obowiązuje łączna reprezentacja, co oznacza że jego członkowie muszą współdziałać.

Czy udziały w spółce z o.o. są równe?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości. W przypadku gdy umowa spółki stanowi, że wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział wówczas każdy z udziałów powinien mieć równą wartość. Udziały te powinny być również niepodzielne. Przykładowo w spółce z o.o. o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 5 tysięcy złotych może istnieć 100 udziałów każdy po 50 złotych.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy stanowi minimalny wkład właścicieli wnoszony podczas zakładania spółki. Jego wysokość może zmieniać się podczas rozwijania się firmy.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki.
Wynosi ona odpowiednio:
- spółka z o.o. - 5 tysięcy złotych,
- spółka komandytowa - 50 tysięcy złotych,
- spółka akcyjna - 100 tysięcy złotych.
Wysokość kapitału zakładowego przewidziano także dla:
- spółdzielni europejskiej - 30 tysięcy euro,
- spółki europejskiej - 120 tysięcy euro.

Strony