Biznesplan

Biznesplan to pierwsza rzecz jaką powinien wykonać każdy początkujący przedsiębiorca. jest to dokument, w którym zawarta jest ocena opłacalności danego przedsięwzięcia. Zawiera się w nim istotne rzeczy, które pozwolą przedsiębiorcy podjąć decyzję dotycząca rozpoczęcia działalności.

Biznesplan sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrze przedsiębiorstwa. Często dołączany jest do wniosku kredytowego.

Dobrze napisany biznesplan jest przejrzysty i zawiera:

  • streszczenie, w którym powinny zostać zawarte najważniejsze informacje z całego dokumentu,
  • charakterystykę przedsiębiorstwa, w której zamieszczamy informacje dotyczące przedsiębiorstwa,
  • charakterystykę produktu bądź usługi czyli przedmiotu działalności firmy,
  • informacje na temat kadry pracowniczej i zarządzającej,
  • informacje dotyczące rynku i konkurencji,
  • strategię marketingową,
  • plan działania wraz z harmonogramem realizacji,
  • analizę finansową.
  • Informacje zostały zaczerpnięte z Wikipedii