Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza oraz weryfikująca, która ma na celu usprawnienie operacyjne firmy oraz wniesienie do niej wartości dodatniej. Audyt stosuje się w celu weryfikacji celów biznesowych przedsiębiorstwa oraz badania i oceny procesów w firmie. W rezultacie działania te przyczyniają się do poprawy ich działania oraz osiągania przyjętych założeń. Audyt wewnętrzny zleca się doświadczonych audytorom, który procedury przeprowadzają zgodnie z normami i przepisami.

Audyt wewnętrzny jest jednak nieoceniony w monitorowaniu istotnych dla firmy procesów. Porównywanie celów z realnymi wynikami daje w rezultacie wyraźny obraz skuteczności systemu zarządzania oraz analizy efektywności podjętych działań. Praca audytora polega także na zidentyfikowaniu ryzyka, jakie niesie niezgodność w systemie jakości czy weryfikowanie zgodności z wymaganiami umownymi.

Podsumowując, co przynosi audyt?
optymalizację kosztów
weryfikację efektywności strategii
wnikliwą ocenę wybranych segmentów firmy