100 zmian dla firm

1. stycznia 2017 roku w życie weszła grupa zmian ustawowych, mająca na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorstw, czyli tak zwany “pakiet 100 zmian dla firm”. Modyfikacje te mają na celu zapewnić przedsiębiorcom między innymi łatwiejsze odzyskiwanie długów, przejmowanie firmy po zmarłym właścicielu, a także prostsze rozwiązania prawne dla start-upów.

Oto kilka przykładowych zmian:

- Sukcesja jednoosobowych firm. Dotychczas firma umierała wraz z właścicielem. Spadkobiercy nie mieli prawa przejąć NIP, nazwy, zezwoleń ani koncesji po zmarłym właścicielu. Wprowadzone zmiany zapewniają, że w takiej sytuacji w mocy prawnej pozostaną kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, koncesje i zezwolenia. Ponadto będzie istniała możliwość czasowego posługiwania się w obrocie i kontaktach firmowych NIP i REGON nieżyjącego przedsiębiorcy.

- Uelastycznienie przepisów prawa pracy dla małych przedsiębiorców. Aktualnie przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 19 osób zobowiązani są do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania, a także regulaminu pracy. Zasady te skutecznie odstraszają potencjalnych przedsiębiorców. Najnowsze zmiany zakładają podniesienie progu z 20 do 50 osób.

- Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. W Polsce obowiązuje aż 50 letni czas przechowywania danych akt (najwyższy na świecie). Resort proponuje skrócenie tego okresu do 7-10 lat, a także umożliwienie gromadzenia ich w formie elektronicznej.